Loading...

Hizmetlerimiz

Anasayfa / Hizmetlerimiz

Bilgisayarlı tomografi x-ışını kullanılarak vücudun incelenen bölgesinin kesitsel görüntüsünü oluşturmaya yönelik radyolojik teşhis yöntemidir. İnceleme sırasında hasta bilgisayarlı tomografi cihazının masasında hareket etmeksizin yatar. Masa manuel ya da uzaktan kumanda ile cihazın ``gantry`` adı verilen açıklığına sokulur.

Cihaz bir bilgisayara bağlıdır. X-ışını kaynağı incelenecek hasta etrafında 360 derecelik bir dönüş hareketi gerçekleştirir. Bu esnada oyuk ya da ``gantry`` boyunca dizilmiş detektörler tarafından x-ışını demetinin vücudu geçen kısmı saptanarak elde edilen veriler bir bilgisayar tarafından işlenir. Sonuçta dokuların birbiri ardısıra kesitsel görüntüleri oluşturulur. Oluşturulan görüntüler bilgisayar ekranından izlenebilir. Bu görüntüler filme aktarılabileceği gibi gerektiğinde tekrar bilgisayar ekranına getirmek üzere optik diskte depolanabilir.

Bilgisayarlı tomografi diğer x-ışın incelemelerine göre bazı avantajlara sahiptir. Özellikle organların, yumuşak doku ve kemiklerin şekil ve yerleşimini oldukça net gösterir. Ayrıca BT incelemeleri doktorlara basit bir kist (İçinde sıvı veya yarı sıvı madde bulunan etrafı çevrili kese şeklinde oluşum) ve solid tümör (bir kısım hücrelerin süratle çoğalması nedeniyle oluşan doku kitlesi, ur.) ayırıcı tanısında yardımcı olarak hastalıkların daha iyi değerlendirilmesini sağlar.

Manyetik rezonans ağrısız ve hasta vücuduna zarar vermeden uygulanan bir görüntüleme tekniğidir. PICKER 1.5 TESLA cihazımız ile organların, kemiklerin ve bazı dokuların görüntüleri alınır.

Bu inceleme tekniğinde manyetik bir alan içerisinde incelenmek istenilen bölgeye radyo dalgaları gönderilir. Radyo dalgalarının uyardığı hücrelerdeki hidrojen atomlarının ürettiği enerji sayılara dönüştürüldükten ve bir bilgisayarca işlendikten sonra bir görüntüye dönüştürülür. Radyasyon kullanılmadığı için işlem esnasında hastaların ve sağlık personelinin radyasyon alma tehlikesi yoktur.

Makine çok yönlü hareket edebildiği için elde edilen görüntü sadece yatay kesitlerle sınırlı değildir. Üç boyutlu görüntüleme sağlanabilir.

Klasik röntgen çekimlerinden dijital görüntü elde edebilen bir teknolojidir. Bu teknolojinin can damarı PHOSPHOR PLATE dir. Kaset içinde klasik çekimlerde kullanılan film yerine fosfor plak bulunur. Kasetlere çekim öncesinde ya da sonrasında hasta adı ve çekim ile ilgili diğer bilgiler bilgisayar aracılığıyla yüklenir. Kasetler bu bilgileri üzerindeki manyetik bir karta kayıt eder. Normal prosedürde çekim yapıldıktan sonra kaset (ADC SOLO DIGITIZER) adlı dijital tarayıcıda taratılır. Çekilen grafi (PREVIEW) ön izleme ekranında 1- 2 dakika sonra görüntü kalitesini takip açısından izlenebilir. Daha sonra görüntü (WORKSTATION) denilen ana bilgisayara gönderilir.

Burada değişik parametreler ve yardımcı yazılımlar ile işlemler yapılarak görüntü doz ve tanı açısından mükemmel hale getirilir. Görüntülerin üzerinde ölçümler yapılabilir, saklanabilir ve kategorilere ayrılabilir. Daha sonra tek büyük format ya da çok sayıda küçük formatlar halinde LASER kamerada film şeklinde basılabilir.

Mamografi, meme muayenesi esnasında memede şüpheli bir kitle bulunması durumunda bu kitlenin yerinin ve niteliklerinin belirlenmesi amacıyla yardımcı bir tanı testi olarak yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Bununla beraber meme kanseri açısından hiçbir risk faktörü bulunmayan, hiçbir şikayeti olmayan ve yıllık yapılması önerilen meme muayenesi normal bulunan kadınlara da belli aralıklarla meme kanseri tarama testi olarak rutin mamografi önerilmektedir.

Mamografi "normal" olarak rapor edildiğinde gerçekten bir sorun olmama ihtimali %90`lara varmakta, bu da mamografinin ne kadar etkili bir tarama testi olduğunu göstermektedir. İşlem esnasında belli miktarda bir radyasyona maruz kalınsa dahi mamografinin erken tanı açısından önemi düşünülürse, alınan bu radyasyon dozunun ihmal edilebilecek kadar düşük olduğu söylenebilir.

Teknoloji dünyasında yaşanılan hızlı gelişmeler her alanda olduğu gibi tıp dünyasında da kendisini göstermektedir. Tıbbi tanı gereçlerinin bilgisayar teknolojisindeki gelişmelere paralel olarak hızla gelişmesi erken tanı ve tedavi alanında oldulça büyük ilerlemelere neden olmaktadır. Nitekim tetkik alanında çığır açan Manyetik Rezonans ve PET (Pozitron Emisyon Tomografi) cihazlarından sonra artık Multislice Bilgisayarlı Tomografi (Multislice CT) cihazıda yeni bir erken tanı cihazı olarak gündeme gelmektedir.

Multislice CT , görüntülemede yeni bir gelecek yaratıyor. -Multislice- tarama teknolojisi, CT görüntüleme sistemlerinde yepyeni bir sayfa açmıştır. -Multislice CT- ile konvansiyonel CT tetkiklerine göre çok daha kısa bir sürede, daha ince kesitlerle geniş vücut alanları incelenebilmektedir. Böylece tüm toraks ve batın tetkikleri tek nefes tutma süresinde tamamlanabilmektedir. Elde edilen görüntüler çok ince kesitler rekonstrüksiyon (yeniden şekillendirme) yöntemleriyle 3 boyutlu olarak aksiel, koronal, sagital planlarda değerlendirilmektedir. Tüm toraks 10 saniye gibi kısa bir sürede, yaklaşık 1 milimetrenin de altındaki ince kesitlerle taranabilmektedir. Böylece akciğer parankim hastalıklarının ve akciğer kanserinin erken ve kesin tanısı mümkün olmaktadır. Bu amaçla çok düşük dozda ışın kullanılarak kanser tarama programları sağlıklı bireylerde uygulanabilmektedir (low dose lung screening).

Renkli Doppler USG cihazı sayesinde çeşitli hastalıkların ve özellikle damar hastalıklarının insan vücuduna hiçbir zarar vermeden renkli olarak görüntülenmesi mümkün olmaktadır.

Floroskopide, içi boş organlar, filmde görülebilen özel solüsyonlar ile doldurularak taranabilir. Floroskopide pasaj grafileri ile; yemek borusu, mide, 12 parmak barsağı, ince barsaklar, kalın barsaklar ayrıntılı olarak taranabilmektedir. Defekografi işleminde, hastanın kalın barsağının son kısmı (rektum), özel karışımlar ile hazırlanmış, dışkıya benzer yoğunlukta katılaştırılmış maddeler ile doldurularak, büyük tuvaletini yaptığı sırada çekilen görüntüler ile; özellikle kabızlık veya büyük tuvalette zorlanma gibi rahatsızlıkların altında yatan anormallikler tespit edilebilmektedir.

Kemik yoğunluğu ölçüm cihazları hastanın üzerinde yattığı bir masa, üstte X ışını kaynağı, masanın altında ölçümü yapan dedektör ve dedektörden gelen bilgiyi işleyen bir bilgisayar sisteminden oluşmuştur. Tüpten çıkan X ışını ile ile dedektörün ölçtüğü X ışını arasındaki farktan, ölçüm yapılan kemiğe ait kalsiyum miktarı – kemik yoğunluğu – hesaplanır. Kemik yoğunluğu ölçümünde değişik yöntemler olmasına rağmen, en iyi yöntemin çift enerji X- ışın absorbsiyometri (DEXA) olduğu bildirilmiştir. Merkezimizde bulunan DEXA sistemi kemik dansitometresi cihazında aynı zamanda tüm vücut yağ oranı da ölçülebilmektedir. 

Tüm ayrıntılı kan ve idrar tetkikleri, kültür incelemeleri gerçekleştirilebilmektedir. Laboratuar-klinik-radyoloji korrelasyonu da sağlanarak basit ya da ayrıntılı check-up (kontrol-tarama) programları uygulanabilmektedir.

Tanı değeri yüksek, güvenilir, doğru ve zamanında ulaşılabilen test sonuçlarının üretilebilmesi; klinik örneğin doğru zamanda, uygun bölgeden, uygun şartlarda alınması ve sağlıklı koşullarda laboratuvara iletilmesi ile birebir ilişkilidir. Bu nedenle testler için örnek verilmeden önce bazı noktalara dikkat edilmesi gerekmektedir.


12 Saat Açlık Sonrasında Alınacak örnekler ile Çalışılması Gereken Testler

Zorunlu durumlar dışında, tüm biyokimyasal testler için örneklerin 12 saatlik açlıktan sonra alınması önerilir.

Mutlak 12 saatlik açlık sonrası yapılması gerekli testler:
Alkali fosfataz Kalsitonin
Alkali fosfataz izoenzimleri Kolesterol ( total , LDL , HDL , VLDL )
Beta – Crosslaps ( Beta – CTx) Kortizol
Büyüme hormonu ( GH ) Lipoprotein (a)
C-peptid Osteokalsin
Çinko Parathormon ( PTH )
Demir Potasyum
Folik asit Safra asitleri
Fosfor Serbest yağ asitleri ( FFA )
Gastrin Trigliseridler
Glukoz Vitamin B 12
Homosistein Vitamin D ( 25-hidroksi vitamin D )
İnsülin Vitamin D3 ( 1,25-dihidroksi vitamin D3)
Üre Vitamin E
Nefes Testi  
Gün İçerisinde Salınım Ritmi Olan ve Düzeyi Değişen Hormon Testleri
Kortizol Tiroid Hormonları
ACTH İnsülin
Prolaktin