Çağrı Merkezi

(0212) 240 60 80

Multislice CT

Teknoloji dünyasında yaşanılan hızlı gelişmeler her alanda olduğu gibi tıp dünyasında da kendisini göstermektedir. Tıbbi tanı gereçlerinin bilgisayar teknolojisindeki gelişmelere paralel olarak hızla gelişmesi erken tanı ve tedavi alanında oldulça büyük ilerlemelere neden olmaktadır. Nitekim tetkik alanında çığır açan Manyetik Rezonans ve PET (Pozitron Emisyon Tomografi) cihazlarından sonra artık Multislice Bilgisayarlı Tomografi (Multislice CT) cihazıda yeni bir erken tanı cihazı olarak gündeme gelmektedir.

Multislice CT, görüntülemede yeni bir gelecek yaratıyor. -Multislice- tarama teknolojisi, CT görüntüleme sistemlerinde yepyeni bir sayfa açmıştır. -Multislice CT- ile konvansiyonel CT tetkiklerine göre çok daha kısa bir sürede, daha ince kesitlerle geniş vücut alanları incelenebilmektedir. Böylece tüm toraks ve batın tetkikleri tek nefes tutma süresinde tamamlanabilmektedir. Elde edilen görüntüler çok ince kesitler rekonstrüksiyon (yeniden şekillendirme) yöntemleriyle 3 boyutlu olarak aksiel, koronal, sagital planlarda değerlendirilmektedir. Tüm toraks 10 saniye gibi kısa bir sürede, yaklaşık 1 milimetrenin de altındaki ince kesitlerle taranabilmektedir. Böylece akciğer parankim hastalıklarının ve akciğer kanserinin erken ve kesin tanısı mümkün olmaktadır. Bu amaçla çok düşük dozda ışın kullanılarak kanser tarama programları sağlıklı bireylerde uygulanabilmektedir (low dose lung screening).

Hızlı Randevu Formu

#